Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί της επανεκκίνησης για την πόλη μας!

Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί της επανεκκίνησης για την πόλη μας! Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε την Επανεκκίνηση! Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί της επανεκκίνησης για την πόλη μας! Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε την Επανεκκίνηση!